Category: Kỳ đà

con ky da

Da kỳ đà có tác dụng gì

Da kỳ đà là da của con kỳ đà sau khi đã lột da và làm sạch lớp ngoài cùng. Da này được sử dụng rất rộng rãi trong nhân dân. Hiện nay da...

Mật kỳ đà có tác dụng gì?

Mật kỳ đà là mật của con kỳ đà, theo kinh nghiệm nhân dân mật này có tác dụng tốt cho sức khỏe của con người, thường dùng để chữa các bệnh như hen...