Cây cỏ hoa quả Blog

Bà bầu có ăn được tam thất không

Theo tài liệu cổ tam thất vị ngọt hơi đắng, tính ôn, vào hai kinh can và vị. Có tác dụng hành ứ, cầm máu tiêu...